Na czym polega postulat?

Na czym polega postulat?

Na czym polega postulat? 1000 1000 Brat Franciszek

Postulat to pierwszy okres formacji zakonnej, w którym kandydaci do Zakonu Braci Mniejszych pogłębiają relację z Chrystusem w duchu św. Franciszka z Asyżu poprzez dzielenie życia we wspólnocie braterskiej.

Bracia postulanci poszerzają znajomość osoby i duchowości św. Biedaczyny przez studiowanie jego pism oraz lektur o tematyce franciszkańskiej. Rozwój życia religijnego zapewnia udział w modlitwach zakonnych i nabożeństwach parafialnych. Istotnym elementem naszej formacji pozostaje budowanie więzi braterskich, co realizuje się przez wspólnotowe uczestnictwo we Mszy św., odmawianie Liturgii Godzin, jedzenie posiłków, a także przez bycie na rekreacjach i podejmowanie prac w klasztorze i ogrodzie. Każdy z postulantów ma możliwość rozwijania swoich talentów i uprawiania sportu. Poza tym bracia, zgodnie z tradycją zakonną, raz w roku zbierają dary od gospodarzy i rolników z pobliskich wsi na utrzymanie klasztoru (tzw. kwesta), a na co dzień mają okazję do posługi na rzecz biednych i bezdomnych.

Postulant nie nosi stroju zakonnego, jakim jest habit, ani też nie składa ślubów zakonnych. Na tym etapie formacji przy współpracy z wychowawcą weryfikuje on swoje powołanie do bycia franciszkaninem i uczy się życia we wspólnocie braci mniejszych. Jest to zatem czas budowania więzi z Bogiem, lepszego poznania siebie samego i właściwego rozeznania powołania.

Obecnie postulat naszej prowincji jest prowadzony w Borkach Wielkich wspólnie z wszystkimi 5 polskimi prowincjami i trwa jeden rok, po którym kandydat przyjmuje nowe imię i habit franciszkański, tym samym rozpoczynając kolejny etap formacji zwany nowicjatem.

Ustawienia zaawansowane

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics i z wtyczek do social media. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.

włącz/wyłącz

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable video embeds.
Na stronie internetowej stosowane są pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.