POWOŁANIE FRANCISZKAŃSKIE

Prowincja św. Franciszka z Asyżu w Poznaniu

Najwyższy chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności   mojego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. Amen

Kim są franciszkanie? Brat Mniejszy, to człowiek starający się żyć w przyjaźni z każdą istotą a przede wszystkim ze swoimi współbraćmi – tak, jak chciał św. Franciszek.
Dla św. Franciszka było bardzo ważne to, jak bracia odnoszą się do siebie, jak budują swoją wspólnotę.

„I gdziekolwiek bracia przebywają lub spotkaliby się, niech odnoszą się do siebie jak członkowie rodziny”.

 

Jak na zakonnika przystało, każdy brat ślubuje wytrwać w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.
Posłuszeństwo wobec przełożonych to naśladowanie Jezusa, który poddaje się woli Ojca.
Życie bez własności – oznacza wyrzeczenie się majątku i prawa własności.
Czystość zaś to oddanie serca wyłącznie sprawom Boga.

Trzy węzły na sznurze przy franciszkańskim habicie oznaczają właśnie te trzy śluby.

Czym jest powołanie?

Plan dnia w zakonie