POWOŁANIE FRANCISZKAŃSKIE

Prowincja św. Franciszka z Asyżu w Poznaniu

Najwyższy chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności   mojego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. Amen

O NAS

O nas

DLA KANDYDATÓW

Dla kandydatów

TERMINY SPOTKAŃ

Św. Franciszek
Franciszkanin czyli Brat Mniejszy, to człowiek starający się żyć w przyjaźni z każdą istotą a przede wszystkim ze swoimi współbraćmi - tak, jak chciał św. Franciszek.   Pragniemy być braćmi mniejszymi całego Stworzenia.

Czytaj więcej

Może chcesz oddać swoje życie Bogu? Reguła i życie Braci Mniejszych jest taka: zachowywać świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żyjąc w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

Czytaj więcej

Jeżeli chcesz się wyciszyć, pomodlić się z zakonnikami, lub porozmawiać na tematy duchowe, możesz przyjechać do nas. Zapraszamy na rekolekcje lub spotkania indywidualne. Sprawdź terminy.

Czytaj więcej

ŚW. FRANCISZEK

Założycielem zakonów franciszkańskich jest św. Franciszek z Asyżu (1182-1226). Był on synem bogatego kupca. Jako młodzieniec prowadził życie beztroskie. Marzył o rycerskiej sławie, chętnie wiec wziął udział w 1202 roku w bitwie Asyżan z mieszkańcami sąsiedniego miasta Perugi, co skończyło się dla niego krótką niewolą. Wróciwszy chory do domu, przeżył wielki przełom duchowy. Zerwał z tym wszystkim, co dotychczas było treścią jego życia, oddając się całkowicie Bogu. Usłyszawszy polecenie Chrystusa ukrzyżowanego:   "Franciszku, idź odbuduj mój kościół, gdyż popada w ruinę!"  

Czytaj więcej